Image

Vítejte na stránkách naší mateřské školy

Základní vizí naší školy je vytvářet dětem takové podmínky, které budou každodenně uspokojovat a respektovat jejich přirozené potřeby, předávat jim základní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků, neponechat děti v pasivní roli, rozvíjet jejich samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu, tvořivost a pomáhat jim utvářet nové vztahy. Vést děti ke zdravému životnímu stylu a odpovědnosti. Jako hlavní náplň dne upřednostňovat tvořivou hru a individuální přístup. Tím vším položit základy celoživotního vzdělávání.

O nás

5. Mateřská škola Dobříš je městská škola s právní subjektivitou od roku 1995. Je na okraji města ve čtvrti Větrník. Škola se skládá ze dvou pavilónových budov a prostorné zahrady.V prvním pavilonu je umístěna stravovna, sklady potravin, kanceláře a kabinety. Druhý pavilón je dvoupodlažní, zde jsou čtyři třídy s kuchyňkami, příslušenstvím a sociálním zařízením. Škola byla postavena v roce 1979 jako závodní mateřská škola Rukavičkářských závodů Dobříš. V roce 1991 ji RZ Dobříš převedly městu Dobříš. Škola je příspěvkovou organizací se 100% příspěvkem od obce na provoz.

Image

Aktuality

Test

test

Zahajovací schůzka

Zahajovací schůzka pro rodiče nově zapsaných dětí od září 2020 bude 25.8.2020 v 15.00 hodin v první třídě 5. MŠ Dobříš. Žádáme rodiče, aby na schůzku přišel pouze jeden zákonný zástupce bez dětí.

Organizace školního roku 2020/2021

O hlavních prázdninách bude MŠ uzavřena od …