Organizace dne

Denní program je vždy přizpůsoben potřebám dětí

6.30 – 9.45 hod
• scházení dětí, volné a řízené činnosti vztahující se k tématu nebo podle volby
• individuální péče
• ranní kruh
• tělovýchovná chvilka
• hygiena
• dopolední svačina

9.45 – 11.45 hod
• pobyt venku (přizpůsoben povětrnostním podmínkám)
• hygiena
• oběd
• odpočinek, pro děti které nespí volné hry, výtvarné činnosti, individuální péče

14.00 – 16.30 hod
• odpolední svačina
• hry a činnosti do odchodu domů / na zahradě nebo ve třídě